Translate

niedziela, 25 maja 2008

Fizykochemia :)

Nie mogłam się powstrzymać, ale to już naprawdę koniec (do końca tygodnia:)
I couldn't stop myself, but it's over now (well, 'till weekend :)

REAKCJA ŁAŃCUCHOWA - koraliki z masy termoutwardzalnej (własnoręcznie wykonane) oraz elementy posrebrzane / CHAIN REACTION - polymer clay beads (hand made) and silvered elements


KASKADA KASPAZ - koraliki z masy termoutwardzalnej (własnoręcznie wykonane) oraz elementy posrebrzane / CASPASE CASCADE - polymer clay beads (hand made) and silvered elements

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

podzielisz się opinią?

Ball Clock